Om Silc

Publicerad: August 18, 2011 Om:

Demokratisering kräver tydliga politiska aktörer som kan mobilisera medborgare och institutioner att genomföra nödvändiga förändringar. Silc samarbetar framförallt med politiska partier, ungdomsförbund, kvinnoförbund, människorättsorganisationer och oberoende journalister.

För oss kan ett samhälle aldrig kallas gott om medborgarna inte har rätten att säga vad de tycker, inte får organisera sig till försvar för sina intressen och inte har makten att själva utse de styrande i demokratiska val.

Kubas politiska fångar

Tillsammans med Kristdemokratiskt internationellt centrum (KIC) har Silc drivit Fonden för Kubas politiska fångar, som bildades efter arresteringarna av oppositionella 2003. Syftet med fonden har varit att ge ekonomiskt och moraliskt stöd till de politiska fångarna och visa de som är aktiva i demokratirörelsen att de som fängslas inte glöms bort av omvärlden.

Tack vare bidrag till fonden har familjer till 15 fångar fått 30 euro i månaden. Pengarna har främst gått till mat, kläder, och mediciner och till de anhörigas långa och kostnadskrävande besöksresor till fängelserna. Under 2010 och 2011 har samtliga av fondens politiska fångar blivit villkorligt frigivna och Silc och KIC har därför beslutat att stänga ner fonden. Vi på Silc fortsätter dock att samla in medel till vår verksamhet och tar gärna emot bidrag till PlusGiro 55 13 35 – 3.

Alla texter är copyright
Swedish International Liberal Centre
2003-2020
Silc – Bastugatan 41
118 25 Stockholm
Sweden
E-mail: info@silc.se