Regioner & Länder

Publicerad: September 7, 2007 Om:

 

Demokratisering kräver tydliga politiska aktörer som kan mobilisera medborgare och institutioner att genomföra nödvändiga förändringar. Silc samarbetar framförallt med politiska partier, ungdomsförbund, kvinnoförbund, människorättsorganisationer och oberoende journalister.

För oss kan ett samhälle aldrig kallas gott om medborgarna inte har rätten att säga vad de tycker, inte får organisera sig till försvar för sina intressen och inte har makten att själva utse de styrande i demokratiska val.

Just nu prioriterar vi projekt i Kuba, Ryssland, Serbien, Ukraina och Belarus.

Alla texter är copyright
Swedish International Liberal Centre
2003-2011
Silc – Bastugatan 41
118 25 Stockholm
Sweden
E-mail: info@silc.se