Som ett led i Silcs arbete för demokrati och mänskliga rättigheter har vi startat Silc Vänner för alla er som liksom vi brinner för fria demokratiska samhällen. Silc Vänner är ett nätverk som tar tillvara på liberala personers engagemang för demokrati, bistånd och mänskliga rättigheter.

Silc Vänner – bli aktivist!

Vänskapen med Silc innebär att du:
Tar ställning för frihet och mot förtryck
Silc stödjer liberaler och demokratiaktivister i Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Serbien, Kuba och flera andra länder. Dessa modiga människor kämpar världen för att få uttrycka deras åsikter, att få rösta i ett fritt val eller att få engagera sig för det de tror på. Genom att bli Silc vän stödjer du våra aktivister i deras arbete mot förtryck.

Får inbjudan till alla Silc:s seminarier och events
Silc arrangerar årligen seminarier, workshops och andra events som behandlar mänskliga rättigheter, särskilt om de länder där Silc har projekt. Som Silcvän får du alltid en inbjudan med förtur till Silcs seminarier och events.

Får möjligheten att bli aktivist
Som Silcvän får du möjligheten att träffa våra partnerorganisationer på seminarier och andra events i Sverige. Någon/några gånger per år tar Silc även hjälp av en eller flera volontärer när det finns lämpliga uppdrag. Som Silcvän uppmanas du även att kontakta Silc med idéer och tankar kring nya projekt, seminarier eller uppdrag

Håller dig informerad om Silcs arbete för demokrati och mänskliga rättigheter
Som Silcvän hålls du kontinuerligt uppdaterad om situationen för mänskliga rättigheter i världen. Två gånger om året får du Silcs nyhetsbrev med information om hur det går för våra olika projekt runt om i världen. Dessutom får du som Silcvän årligen en bok ur Silc förlags sortiment.

För att bli Silcvän
Det kostar 200 kr per år att bli en Silcvän. Vänner som vill ge en extra slant för att bidra till Silcs arbete med att stödja liberaler och demokratiaktivister i deras arbete för en friare värld välkomnas du att göra det genom att föra över en gåva enligt instruktionerna nedan.

För att bli en Silc vän så betala in årsavgiften (200 kr) samt eventuell gåva till PG-konto 61 28 32 – 6. Uppge namn, personnummer, adress, e-mailadress och telefonnummer i samband med betalningen. Du kan även  Swisha till 1234525689, märk betalningen med “Silc Vänner”.

Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om Silcs aktiviteter. Silc Vänner kontaktas enklast genom ett mail eller samtal till Silcs kontor på 08-410 415 74 eller info@silc.se

Personuppgifter som du meddelar Silc vid anmälan till Silc Vänner kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204 ). Vårt register skyddas av grundlagen. Alla personuppgifter som hanteras i Silcs kontaktregister är konfidentiella och betraktas som känsliga personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att användas för att upprätthålla kontakten med dig som Silcvän. Inga uppgifter förmedlas vidare till externa parter. En Silcvän har själv alltid full rätt att se sina egna uppgifter.

Silc Vänner tr
Alla texter är copyright
Swedish International Liberal Centre
2003-2020
Silc – Bastugatan 41
118 25 Stockholm
Sweden
E-mail: info@silc.se
Tel: 08-410 415 74