Bli Silc-vän

För alla er som liksom vi brinner för fria demokratiska samhällen har vi skapat Silc Vänner. Som Silc-vän tar du ställning mot frihet och förtryck och stöttar Silcs demokratiarbete. Du får också

  • En bok från Silc förlag varje år
  • Förtur till Silcs seminarier och evenemang
  • Vårt nyhetsbrev


För att bli Silcvän

Swisha swish_logo_secondary_RGBårsavgiften 200 kr till 1234525689 eller betala till bankgironummer 5283-1757. Ange namn, adress och e-post i meddelanderaden – eller skicka ett separat e-postmeddelande till info@silc.se.

*Personuppgifter som du meddelar Silc vid anmälan till Silc Vänner kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204 ). Alla personuppgifter som hanteras i Silcs kontaktregister är konfidentiella och betraktas som känsliga personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att användas för att upprätthålla kontakten med dig som Silcvän.

Silc Vänner logga