Bli Silc-vän

För alla er som liksom vi brinner för fria demokratiska samhällen har vi skapat Silc Vänner. Som Silc-vän tar du ställning mot frihet och förtryck och stöttar Silcs demokratiarbete. Du får också

  • En bok från Silc förlag varje år
  • Förtur till Silcs seminarier och evenemang
  • Vårt nyhetsbrev


För att bli Silcvän

Nyhet! Betalning till Silc vänner sker nu via autogiro. Med autogiro sker betalning till Silc vänner månadsvis med valfritt belopp.

 

Vår förhoppning är att alla kära Silc-vänner finner det nya betalsättet enkelt och tryggt. Det nya systemet kommer att underlätta hanteringen för SILC. Blankett för autogiro hittar du här.

 

Fyll i blanketten och skicka den till vanner@silc.se, därefter registrerar vi dina uppgifter* och betalningar sker automatiskt. Tack!

*Personuppgifter som du meddelar Silc vid anmälan till Silc Vänner kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204 ). Alla personuppgifter som hanteras i Silcs kontaktregister är konfidentiella och betraktas som känsliga personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att användas för att upprätthålla kontakten med dig som Silcvän.

Silc Vänner logga