Kampanj: Silc gör mars till internationell kvinnomånad!

En dag om året är ej tillräckligt

- Gör mars till internationell kvinnomånad!

Den internationella kvinnodagen stundar. Kampen för jämställdhet är en av vår tids stora frihetskamper. För att nog belysa de utmaningar vi alltjämt står för, föreslår vi att hela mars månad görs till kvinnomånad! En dag är inte tillräckligt för att hinna uppmärksamma alla hjältar som förtjänar det.

 

I Sverige har vi på kort tid uppnått hisnande framgångar för mäns och kvinnors frihet, som vi idag kan ta förgivna, men som inte får glömmas bort; införandet av kvinnors lika rösträtt under ledning av liberala Karl Staafs regering, fri aborträtt, avskaffandet av sambeskattning, med mera. Listan kan med glädje göras lång. I de länder Silc arbetar kvarstår till stor del patriarkala förtryck som gör mäns och kvinnors livsvillkor radikalt skilda. Så behöver det inte vara. Med ditt stöd kan liberaler och demokrater tvinga fram frigörelse i länder från Guatemala till Uzbekistan.

 

De utmaningar som vi står inför i våra projekt är enorma: i Bolivia är abort olagligt, förutom vid fall av våldtäkt, incest eller om graviteten är ett hot mot kvinnans hälsa. Armenien, som nyligen genomgått en revolution och förhoppningsvis går mot ett mer demokratiskt samhälle, är endast 24 % kvinnoret beslutsfattande parlamentet. En ny lagändring i Ryssland innebär sänkt straff för mäns våld mot kvinnor. Dessa exempel är tyvärr endast få, i en uppsjö av de kränkningar mot kvinnor och deras frihet som finns.

Jämställdhet är en huvudprioritet i samtliga Silcs projekt och aktiviteter. I detta ingår att alltid sträva mot lika representation av män och kvinnor på aktiviteter och att jämställdhetsperspektiv antas på samtliga politiska områden som berörs. Det sistnämnda saknas tyvärr ofta helt och våra aktiviteter beskrivs därför som livsavgörande ögonöppnare för många som deltar för första gången.

Om kampanjen:

Under månadens gång kommer Silc att lyfta våra samarbetspartners arbete för jämställdhet, men även regioner där våldet mot kvinnor är omfattande och mer insatser behövs. Vill du vara med och främja arbetet för jämställdhet och hjälpa kvinnor att få samma möjlighet som män till ett fritt liv?

Swisha valfri summa till 1234 525 689.

Gåvorna går direkt till vårt arbete och möjliggör för oss att åstadkomma mer än vi annars klarar. Vi kan ej garantera att det du skänker går precis till en särskild insats, men profilerna i kampanjen ger tillsammans en bra bild av olika typer av aktörer och deras arbete som vi stödjer.

 

Är du redan med och stödjer oss som en Silc vän? Stort tack för din insats. Den här kampanjen är också till för dig, för att du skall få veta mer om vad vi gör.

Som Silc vän bidrar du med valfri summa varje månad. Du bjuds in till event, får kontinuerligt nyhetsbrev med inblickar i våra projektländer och får varje år en nyutgiven Silc-bok i brevlådan. Läs mer och gå med via länken!

 

Om du vill lära dig mer om SILC eller har någon fråga så kontakta gärna någon av oss!

Women's month