Publikationer

OBSERVATION MISSION

The Swedish General Elections September 9, 2018 - Observations and Recommendations

86 observers collected data from 422 out of 563 polling stations in Stockholm on Election Day. The total number of people enrolled in these polling stations was 564 870, which is 76% of the Stockholm voters. The polling stations were visited in groups of two, and each polling station was observed for approximately 20 minutes.

 

The observers came from Sweden, Lithuania, Ukraine, Belarus, Armenia, Moldova, Azerbaijan, Russia, the Netherlands and Georgia. Participants wore badges with their name and the text “Election Observer”. This report contains the group’s recommendations and observations.

The short-term objective of election observation mission is to alert authorities and the public about possible fraud and shortcomings in the electoral system, and to suggest measures to deal with those shortcomings. The long-term objective of electoral observation is to improve the electoral systems and thus citizens' confidence in democracy.

Observers find that the elections were carried out in a democratic manner, and wish to congratulate Sweden for a successfully conducted election. However, observers noted some important shortcomings as specified in the recommendations in this report. The greatest concern is the lack of secrecy of the vote.

 

The findings of the observation mission were compiled by Alesia Rudnik, Carl Hedman, Max Valentin, Per Olsson, Ales Silkou, Azat Gabdulvaleev, Julija Šartuch, Yulia Kuntsevich, Vilija Navickaitė and Amanda Valentin, Silc. The recommendations where agreed on the 10th of September by the collective of observers.

 

 

En webbversion av rapporten finns att läsa här: Final report 2018 w annex

Framsida Election Observation Sweden

Trolltider i Europa

En rapport om hybridkriget i Europa och Sveriges beredskap

 

 

Hoten mot vår säklerhet är bredare än risken för regelrätt invasion. Cyberattacker, hacking och statsfinansierad terrorism är medel i dem moderna lågintensiva kringsföringen, liksom spionage, infiltration, destabilisering och desinformationsattacker.

I vårt närområde är Ryssland det största säkerhetshotet. Den ryska regimen är uttalad moståndare till en liberal världsordning och den är intolerant på hemmaplan, mot etniska, religiösa och sexuella minoriteter. Ambitionen att dominera länder i Rysslands omgivning är helt öppen politik. Målet är att underminera tron på demokratin som politiskt system till förmån för en auktoritär isolationistisk och främlingsfientlig ideologi.

Det öppna samhället måste försvaras, i Sverige, i EU och i grannskapet. Denna rapport sammanfattar de nya säkerhetshoten i Europa och pekar på konkreta motåtgärder.

 

Rapporten har tagits fram på Svenskt Internationellt Liberalt Centrum av Bojana Zoric, Dmytro Raiskyi, Nils Dahlqvist, och generalsekreterare Martin Ängeby.

En webbversion av rapporten finns att läsa här: Rapport-inlaga-2017_web

trolltider omslag

What to Expect when Expecting Equality

A report on gender policy in political parties

This paper offers a comparative analysis of gender policies proposed by liberal, conservative and social democratic parties. Parties in Ireland, South Africa, Canada, and Sweden have been selected. The aim is not to rank the policies, but to illustrate how distinct parties and ideologies approach the same task - achieving gender equality - differently. The paper does not examine whether the promised policies have been enacted. Instead, it focuses on the language employed, the values reflected, the areas of concern, and the domains that have been ‘invisibilized’ or ignored.

 

Employing the method of content analysis, the report broadly shows how liberal parties work towards increased transparency in appointment processes and replacing inefficient ministries to achieve more equal representation for marginalized individuals. Social democrats often tend to route for more state intervention in terms of reforms and favoring quotas while conservatives place family values in the center of attention.

 

Whilst great progress has been made, full gender equality has yet to be realized. Recognizing that gender equality is fundamentally a human rights issue, there can be no rest until it is achieved. In a world of sanctioned misogyny, violence, fear, and social rollbacks, it appears the democratic promise for all citizens is under threat. Fascism and sexism go hand in hand. As gatekeepers of both legislative and social change, it is therefore vital that democratic parties from the left and the right define and undertake the policy work crucial to securing gender equality.

 

The report was written by Holly Dunham-Dye in cooperation with the Swedish International Liberal Centre. Holly produced the report in connection to her internship at SILC.

 

A version of the report is uploaded for you to read here: Whattoexpectwhenexpectingequality

What to expect when we expect equality bild

Liberalismen - Putins värsta fiende

Diskussionsunderlag för Liberalerna.

 

 

Under det Liberala riksmötet, för liberala kommun och landstingspolitiker, i Västerås den 18-19 Mars 2017 leddes diskussioner om hur Sverige och kommunerna skall svara mot de nya hoten. Denna rapport sammanfattar säkerhetsläget avseende informationskrigsföring mot Sverige och redovisar vilka politiska förslag och prioriteringar. Denna sammanfattande rapport kan användas för vidare diskussioner i liberalerna, i kommunföreningar och på andra nivåer i partiet.

Läs det fulla diskussionsunderlaget här.

Librixseminarium infokrig rapport

Emiren, Putin och VM-festen

En rapport om fotbollsrörelsens och svenska statens ansvar för mänskliga rättigheter.

Stora evenemang och skådespel har i alla tider använts för att befästa världslig makt. Det löper en röd tråd från de romerska kejsarnas slakt på Colosseum till fotbolls-VM i Ryssland 2018 och Qatar 2022.

För repressiva regimer ger sådana uppvisningar en chans att glänsa och de skapar legitimitet för härskarna. Men det sker på bekostnad av många människors rättigheter och friheter.

 

Vilket ansvar tar då fotbollsrörelsen för att hindra dessa kränkningar av mänskliga rättigheter? FIFA:s rykte är redan solkat av korruptionsaffärer och annat, men hur agerar Svenska Fotbollsförbundet? Och hur ser nansiärerna Svenska Spel och den svenska staten på att deras pengar bidrar till att befästa diktatorernas makt?

Läs hela rapporten här

FullSizeRender

Rapport från valövervakning
av de svenska valen till riksdag, kommun och landsting 14 september 2014

Rekommendationer och iakttagelser

På valdagen den 14 september 2014 besökte valövervakare från fyra olika länder en knapp tredjedel av vallokalerna i Stockholms stad. Insatsen skedde i regi av flera partinära biståndsorganisationer. Valövervakningen genomfördes enligt gängse systematik och byggde på ett antal frågeställningar kring tillgång till tillgång till valsedlar, möjligheten att ta valsedlar utan insyn, ID-kontroll av röstande, förekomsten av ”familjeröstning”, kampanjmaterial i anslutning till vallokalen samt den faktiska möjligheten att genomföra valövervakning.

 

Valövervakarnas iakttagelser har utmynnat i en rad rekommendationer och förslag till förbättringar som kan sammanfattas enligt följande:

1. Platsen där väljarna tar valsedlar bör skyddas mot insyn 2. Vidta åtgärder mot ”familjeröstning”
3. Bättre utrymme för valövervakning
4. Tydliggör reglerna kring fotografering i vallokalen

5. Politiskt kampanjmaterial vid vallokalen bör tas bort.

Valövervakarna gjorde också vissa andra iakttagelser som tas upp i rapporten, nämligen behov av bättre utbildning av valförrättare samt att förtidsrösterna upptog en betydande del av röstmottagarnas arbetstid.

valovervakning-av-de-svenska-riksdagsvalen-2014

Report on election observation mission - The Swedish European elections, 25 May 2014

Observations and recommendations

Six observers from the Swedish International Liberal Centre visited a total of 18 polling stations in Stockholm (Gärdet, Old Town and Rinkeby) on Election Day (from 07:30 til around 23:00). The stations were visited in groups of two, and each station was observed for 15 to 60 minutes. The observers came from Sweden, Lithuania and Belarus, and had previous experience of election observation in Lithuania, Ukraine, Russia, Belarus and Azerbaijan. Participants were provided with badges with their name and “election observer”. This report contains the group’s recommendations and observations.

The short-term objective with individual election observation missions is to alert authorities and the public about fraud and shortcomings in the electoral system, and to suggest measures to deal with those shortcomings. The long-term aim of electoral observation is to improve the electoral systems and thus citizens' confidence in democracy.

 

 

är-valhemligheten-hotad

CIVIC SPACE IN THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES

 The aim of this overview is to summarize existing material on fundamental conditions for CSO- work in countries participating in the Eastern Partnership with the European Union, focusing on four dimensions: (1) the freedoms of assembly and association, (2) elections and the right to observe elections (3) freedom of the press, and (4) the possibility to cooperate internationally.

Georgia and Moldova have rules and regulations that enable popular engagement and participation in the democratic process. Ukraine is transitioning from a restrictive environment. Russia’s military invasion in the eastern part of the country is a stress test for the new administration; will the Ukrainian government refrain from overly controlling its citizens during times of war? The government of Armenia is increasingly hostile to Armenia’s civil society. Azerbaijan and Belarus are outright dictatorships with very limited opportunities for civic engagement.

 

 

EAP-Rapport_inlaga