Publikationer

What to Expect When Expecting Equality

A report on gender policy in political parties.

The report, by Holly Dunham-Dye, looks at the gender policy proposed in the party programmes of liberal, conservative and social democratic parties in four countries. Canada, Sweden, Ireland and South African parties and their gender policy are presented according to their ideology.

 

The report aims to put focus on the different ways ideologically different parties are working towards gender equality, as well as how parties in different countries - with varying degrees of equality - focuses on relevant issues for their country.

 

Read the full report here.

Rapport_oms_v1

Liberalismen - Putins värsta fiende

Diskussionsunderlag för Liberalerna.

 

 

Under det Liberala riksmötet, för liberala kommun och landstingspolitiker, i Västerås den 18-19 Mars 2017 leddes diskussioner om hur Sverige och kommunerna skall svara mot de nya hoten. Denna rapport sammanfattar säkerhetsläget avseende informationskrigsföring mot Sverige och redovisar vilka politiska förslag och prioriteringar. Denna sammanfattande rapport kan användas för vidare diskussioner i liberalerna, i kommunföreningar och på andra nivåer i partiet.

Läs det fulla diskussionsunderlaget här.

Librixseminarium infokrig rapport

Emiren, Putin och VM-festen

En rapport om fotbollsrörelsens och svenska statens ansvar för mänskliga rättigheter.

Stora evenemang och skådespel har i alla tider använts för att befästa världslig makt. Det löper en röd tråd från de romerska kejsarnas slakt på Colosseum till fotbolls-VM i Ryssland 2018 och Qatar 2022.

För repressiva regimer ger sådana uppvisningar en chans att glänsa och de skapar legitimitet för härskarna. Men det sker på bekostnad av många människors rättigheter och friheter.

 

Vilket ansvar tar då fotbollsrörelsen för att hindra dessa kränkningar av mänskliga rättigheter? FIFA:s rykte är redan solkat av korruptionsaffärer och annat, men hur agerar Svenska Fotbollsförbundet? Och hur ser nansiärerna Svenska Spel och den svenska staten på att deras pengar bidrar till att befästa diktatorernas makt?

Läs hela rapporten här

FullSizeRender

Rapport från valövervakning
av de svenska valen till riksdag, kommun och landsting 14 september 2014

Rekommendationer och iakttagelser

På valdagen den 14 september 2014 besökte valövervakare från fyra olika länder en knapp tredjedel av vallokalerna i Stockholms stad. Insatsen skedde i regi av flera partinära biståndsorganisationer. Valövervakningen genomfördes enligt gängse systematik och byggde på ett antal frågeställningar kring tillgång till tillgång till valsedlar, möjligheten att ta valsedlar utan insyn, ID-kontroll av röstande, förekomsten av ”familjeröstning”, kampanjmaterial i anslutning till vallokalen samt den faktiska möjligheten att genomföra valövervakning.

 

Valövervakarnas iakttagelser har utmynnat i en rad rekommendationer och förslag till förbättringar som kan sammanfattas enligt följande:

1. Platsen där väljarna tar valsedlar bör skyddas mot insyn 2. Vidta åtgärder mot ”familjeröstning”
3. Bättre utrymme för valövervakning
4. Tydliggör reglerna kring fotografering i vallokalen

5. Politiskt kampanjmaterial vid vallokalen bör tas bort.

Valövervakarna gjorde också vissa andra iakttagelser som tas upp i rapporten, nämligen behov av bättre utbildning av valförrättare samt att förtidsrösterna upptog en betydande del av röstmottagarnas arbetstid.

valovervakning-av-de-svenska-riksdagsvalen-2014

Report on election observation mission - The Swedish European elections, 25 May 2014

Observations and recommendations

Six observers from the Swedish International Liberal Centre visited a total of 18 polling stations in Stockholm (Gärdet, Old Town and Rinkeby) on Election Day (from 07:30 til around 23:00). The stations were visited in groups of two, and each station was observed for 15 to 60 minutes. The observers came from Sweden, Lithuania and Belarus, and had previous experience of election observation in Lithuania, Ukraine, Russia, Belarus and Azerbaijan. Participants were provided with badges with their name and “election observer”. This report contains the group’s recommendations and observations.

The short-term objective with individual election observation missions is to alert authorities and the public about fraud and shortcomings in the electoral system, and to suggest measures to deal with those shortcomings. The long-term aim of electoral observation is to improve the electoral systems and thus citizens' confidence in democracy.

 

 

är-valhemligheten-hotad

CIVIC SPACE IN THE EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES

 The aim of this overview is to summarize existing material on fundamental conditions for CSO- work in countries participating in the Eastern Partnership with the European Union, focusing on four dimensions: (1) the freedoms of assembly and association, (2) elections and the right to observe elections (3) freedom of the press, and (4) the possibility to cooperate internationally.

Georgia and Moldova have rules and regulations that enable popular engagement and participation in the democratic process. Ukraine is transitioning from a restrictive environment. Russia’s military invasion in the eastern part of the country is a stress test for the new administration; will the Ukrainian government refrain from overly controlling its citizens during times of war? The government of Armenia is increasingly hostile to Armenia’s civil society. Azerbaijan and Belarus are outright dictatorships with very limited opportunities for civic engagement.

 

 

EAP-Rapport_inlaga