Demokratibistånd

Målet med Silcs bistånd är att stärka demokratin. Det gör vi genom att stötta de aktörer som verkar för demokratisk förändring och respekt för civila och politiska rättigheter. I flera av våra projekt handlar det om aktörer som väljer att vara en del av den politiska processen –. politiskt aktiva och deras partier, men också civilsamhällesorganisationer.

Demokrati är en förutsättning för att människor själva ska kunna förbättra sin situation, och demokratin kräver i sin tur respekt för civila och politiska rättigheter

Dåliga makthavare, på det nationella såväl som på det lokala planet, måste kunna avsättas genom fria och rättvisa val. Det måste också finnas människor och organisationer som åtnjuter förtroende som vågar ställa upp i val och genomföra förbättringar.

Banner-Belarus