Informationsverksamhet i Sverige

Genom vårt arbete träffar vi många modiga människor som kämpar för sina mänskliga fri- och rättigheter. Deras berättelser behövs höras, även i Sverige. Därför publicerar Silc sedan 2003 böcker om och av demokratiaktivister på svenska. Vi har också gett ut ett antal debattskrifter om ämnen av relevans för svensk biståndspolitik.

Dessa böcker utgör grunden i vårt informationsarbete, och ger extra tyngd åt våra övriga informationsinsatser – som seminarier, rundabordssamtal och besök på olika mässor och konferenser.

böcker