Om SILC

Det här är Silc

Vi är en liberal biståndsstiftelse som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att stärka aktivister i totalitära stater stödjer vi deras kamp att störta diktaturer och bygga demokrati. Silc bildades i slutet 1980-talet av Folkpartiet (L). För närvarande arbetar vi i Östeuropa, Nordafrika och Latinamerika.

Vi samarbetar med liberala partier och främjar även flerpartidialog. Att stärka kvinnors och ungas politiska deltagande är ett genomgående tema i vårt arbete. Vi stödjer även civilsamhällsorganisationer och oberoende medier i deras strävan efter medborgerliga rättigheter.

Genom vårt arbete träffar vi många fascinerande människor som gör stora insatser för demokrati och mänskliga rättigheter. Deras röster måste höras. Vi ger ut böcker och arrangerar seminarier där de kan berätta om sin situation.