Verksamhet

Silc är en liberal stiftelse som arbetar med demokratibistånd. Vi samarbetar med partier och civilsamhällesorganisationer för att stötta deras kamp för demokrati. Några av våra återkommande teman är kvinnors och ungdomars deltagande, valövervakning, organisationsutveckling, jämställdhetsarbete och HBTQ-frågor.

Idag bedriver Silc biståndsprogram i Östeuropa, Nordafrika och Latinamerika samt ett globalt program för föreningsfrihet, Lifeline.

En förutsättning för att människor själva ska kunna förbättra sin situation och sitt land är det demokratiska styrelseskicket. Därför har vårt projekt ett tydligt rättighetsfokus. Civila och politiska rättigheter såsom  organisationsfrihet och yttrandefrihet måste respekteras. Dåliga makthavare, på det nationella såväl som på det lokala planet, måste kunna avsättas genom fria och rättvisa val. Människor och organisationer som åtnjuter de fattigas förtroende måste kunna ställa upp i val och sedan genomföra förbättringar.

Freedom