Whistleblower

Whistleblower – Anmälan om misstänkt korruption

Kampen mot korruption är centralt i Silcs arbete och alla misstankar om givande eller tagande av mutor eller missbruk av förtroendeställning för egen vinning tas på största allvar och utreds.

Om du har fått kunskap om något som skulle kunna vara korruption i anslutning till vår verksamhet, ta skyndsamt kontakt via mejl till info@silc.se eller ring 070-776 96 50.

Om du hellre använder Sidas egen Whistleblower-funktion så kan du kontakta investigation@sida.se. Mer information finns att läsa på

https://www.sida.se/om-sida/kontakt/misstanke-om-korruption.

Tack för din hjälp!